Användarvillkor

2021-07-01 

Kursbestämmelser.

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår sekretesspolicy styr relationen mellan dig och Hälsosmart i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av Hälsosmart. 

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

Begreppet "Hälsosmart" eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Halsosmart.com. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

För utnyttjandet av Halsosmart.com samt underliggande domäner gäller följande användarvillkor. 
Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till företag och privatpersoner.

Kursinnehållet vid köp av kurs är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Köpet är personligt och du får en personlig användarprofil. Denna får ej delas med andra. 

När du genomför ett köp hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren här, vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat ger upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Brott mot användarvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Medlemsavgiften är i detta fall förbrukad.

Ansvarsbegränsning.
Webbplatsen halsosmart.com samt underliggande domäner, utbildningar och tjänster ägs och drivs av Charlotte Fredriksson AB och B Unique AB. 

Vi vill absolut se att du når framgång på i kurserna, men kan samtidigt inte ge dig några garantier eftersom det handlar om att du gör det som krävs för att nå dina mål.  Vår plattform och tjänster förmedlar information, kunskap och verktyg för en hälsosam och hållbar livsstil. 

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för din utveckling. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

Förtydligande av ansvarsbegränsning.
Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på eget ansvar.

Under inga omständigheter kommer Halsosmart.com eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon utebliven förändring till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom Halsosmart.com kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men Halsosmart.com ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss på [email protected] eller [email protected]